8 BƯỚC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA TOYOTA

Tài liệu sản xuất TOYOTA


8 BƯỚC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA TOYOTA

"Có vấn đề" không phải là vấn đề, chưa giải quyết được mới thực sự là vấn đề.

Dưới đây là 8 bước quan trọng trong giải quyết vấn đề của Toyota. 8 bước này luôn được áp dụng tại Toyota và các công ty phụ trợ của họ.

Bước 1: Làm rõ vấn đề (Cụ thể hóa vấn đề)
Bước 2: Nắm rõ hiện trạng (Phân tầng vấn đề, xác định vị trí xảy ra vấn đề)
Bước 3: Thiết lập mục tiêu
Bước 4: Phân tích nguyên nhân ( Tìm kiếm nguyên nhân cốt lõi. Thường sử dụng mô hình xương cá)
Bước 5: Lên phương án giải quyết vấn đề (Đưa phương án giải quyết cụ thể ứng với mỗi nguyên nhân cốt lõi)
Bước 6: Thực hiện phương án (Thực hiện dựa trên kế hoạch đã lập)
Bước 7: Xác nhận, đánh giá hiệu quả (Đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được)
Bước 8: Tiêu chuẩn hóa (Tiêu chuẩn hóa cách giải quyết vấn đề đã thành công và nhân rộng cho các bộ phận khác)

Công ty của bạn hay bạn có đang gặp vấn đề gì không.? Hãy đọc lại kỹ 8 bước trên, suy nghĩ và áp dụng thử nhé.
Rất mong sẽ có kết quả tốt trong công việc của các bạn.

Chúc mọi người tuần mới năng lượng.
#namhoaswitchboard
#tủđiện
#thangmángcáp