Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Nhân viên Thiết kế tủ điện Hot 2 Bình Dương, TP.HCM 30/04/2024
Nhân viên Kế toán Tổng hợp Hot 2 Bình Dương, TP.HCM 30/09/2023
Nhân viên Thiết kế Cơ khí Tủ điện Hot 2 KCN Sóng Thần 1, Dĩ an, Bình Dương 30/12/2023
Nhân viên đấu nối tủ điện Hot 4 KCN Sóng Thần 1, Dĩ an, Bình Dương 30/06/2023