Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Nhân viên Kinh doanh Dự án Hot 4 Thủ Đức, TPHCM 30/07/2022
Nhân viên Thiết kế Tủ điện Hot 2 KCN Sóng Thần 1, Dĩ an, Bình Dương 15/11/2022
Nhân viên đấu nối tủ điện Hot 4 KCN Sóng Thần 1, Dĩ an, Bình Dương 30/06/2023