Giải bóng đá Nam Hoa Switchboard


Giải bóng đá truyền thống NAM HOA SWITCBOARD đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả:
 Đội cơ khí - đội điện tỷ số: 4 - 2 
 Đội văn phòng - cơ khí tỷ số: 2 - 2
 Đội điện - đội văn phòng tỷ số: 1- 8 
 THỦ MÔN XUẤT SẮC NHẤT thuộc về Nguyễn Thành Ẩn đội cơ khí.
 VUA PHÁ LƯỚI thuộc về Lê Văn Tuấn đội văn phòng.