Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa

Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa

Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa

Công ty cổ phần cơ điện Nam Hòa cung cấp hệ thống Tủ điện

 

Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa

Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa

Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa

Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa

 

Nhà máy Nước Nghi Sơn - Thanh Hóa
Các dự án khác
Nhà máy bia Heineken

Nhà máy bia Heineken

Nhà máy bia Heineken

Xem thêm
Nhà máy Platel Vina

Nhà máy Platel Vina

Nhà máy Platel Vina

Xem thêm
Nhà máy điện mặt trời GAIA

Nhà máy điện mặt trời GAIA

Nhà máy điện mặt trời GAIA

Xem thêm
Nhà máy giày Vĩnh Tỷ

Nhà máy giày Vĩnh Tỷ

Nhà máy giày Vĩnh Tỷ

Xem thêm
Nhà máy Nhựa Đồng Nai

Nhà máy Nhựa Đồng Nai

Nhà máy Nhựa Đồng Nai

Xem thêm
Nhà máy Sika Việt Nam - KCN Nhơn Trạch

Nhà máy Sika Việt Nam - KCN Nhơn Trạch

Nhà máy Sika Việt Nam - KCN Nhơn Trạch

Xem thêm
Nhà máy Masan Nghệ An

Nhà máy Masan Nghệ An

Nhà máy Masan Nghệ An

Xem thêm
KERRY LOGISTIC CAMPUCHIA

KERRY LOGISTIC CAMPUCHIA

KERRY LOGISTIC CAMPUCHIA

Xem thêm
Fanuc Vietnam

Fanuc Vietnam

Fanuc Vietnam

Xem thêm
Tân Cảng Sài Gòn

Tân Cảng Sài Gòn

Tân Cảng Sài Gòn

Xem thêm