Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Nhân viên Kinh doanh Dự án Hot 4 Thủ Đức, TPHCM 30/07/2022
Kĩ sư cơ khí Hot 2 Tx. Tân Uyên 15/07/2022
Nhân viên Lắp ráp Tủ điện Hot 10 Tx. Tân Uyên, Bình Dương 15/07/2022
Kế toán Kho Hot 2 Tp. Thủ Đức 15/07/2022