Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Nhân viên lắp ráp tủ điện. Hot 5 Tân Uyên, Bình Dương 30/06/2020
Nhân viên kinh doanh Hot 5 Tp Hồ Chí Minh 30/06/2020
Nhân viên Marketing Hot 2 Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 30/06/2020
Sales admin Hot 1 Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 30/06/2020
Nhân viên thiết kế cơ khí * Hot 2 Tân Uyên, Bình Dương 30/06/2020
Nhân viên thiết kế tủ điện Hot 3 Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 30/06/2020