Traditional football league


Giải bóng đá truyền thống Công ty Cổ Phần Cơ Điện Nam Hòa

Nhằm hưởng ứng phong trào thể dục thể thao và tạo sân chơi với tinh thần đoàn kết, vui khỏe sau một năm dài làm việc,  công ty Cổ Phần cơ điện Nam Hòa phát động cuộc thi bóng đá truyền thống đến toàn thể nhân viên trong công ty.